ما همراه شما در طول درمان هستیم

در این روش درمان ناباروری، تعدادی تخمک توسط جراح برداشته شده و با اسپرم‌های به دست آمده از همسر بیمار در یک ظرف قرار داده تا لقاح انجام گیرد.

  • مراقبت برای نیازهای ویژه
  • مراقبت های بهداشتی
  • مراقبت ورزشی
  • مراقبت در مؤسسه